Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 28 31 30 -
09/02 kl 01 77 80 80 -
09/02 kl 02 109 112 112 -
09/02 kl 03 122 126 124 -
09/02 kl 04 110 113 111 -
09/02 kl 05 69 72 69 -
09/02 kl 06 14 18 15 -
09/02 kl 07 -39 -34 -38 -
09/02 kl 08 -77 -72 -76 -
09/02 kl 09 -88 -83 -87 -
09/02 kl 10 -78 -72 -75 -
09/02 kl 11 -33 -27 -32 -
09/02 kl 12 28 33 28 -
09/02 kl 13 87 92 88 -
09/02 kl 14 133 139 137 -
09/02 kl 15 153 158 158 -
09/02 kl 16 150 156 154 -
09/02 kl 17 119 124 121 -
09/02 kl 18 62 68 63 -
09/02 kl 19 1 8 4 -
09/02 kl 20 -53 -46 -49 -
09/02 kl 21 -80 -73 -76 -
09/02 kl 22 -81 -74 -77 -
09/02 kl 23 -54 -45 -50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 158 210 220 200
Laveste vannstand -89 -88 -80 -89 -93
Avvik gult nivå -40 -12 40 50 30
Avvik orange nivå -56 -28 24 34 14
Avvik rødt nivå -71 -43 9 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm