Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 30 30 31
09/02 kl 01 - 80 79 81
09/02 kl 02 - 112 111 112
09/02 kl 03 - 124 124 125
09/02 kl 04 - 111 112 112
09/02 kl 05 - 69 70 71
09/02 kl 06 - 15 16 17
09/02 kl 07 - -38 -37 -36
09/02 kl 08 - -76 -76 -74
09/02 kl 09 - -87 -87 -87
09/02 kl 10 - -75 -77 -75
09/02 kl 11 - -32 -33 -31
09/02 kl 12 - 28 28 29
09/02 kl 13 - 88 87 89
09/02 kl 14 - 137 136 136
09/02 kl 15 - 158 155 157
09/02 kl 16 - 154 152 153
09/02 kl 17 - 121 120 120
09/02 kl 18 - 63 62 60
09/02 kl 19 - 4 2 0
09/02 kl 20 - -49 -51 -53
09/02 kl 21 - -76 -78 -82
09/02 kl 22 - -77 -79 -85
09/02 kl 23 - -50 -53 -59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 127 158 194 207 189
Max. fra modell: 07/02 12 128 155 190 205 187
Max. fra modell: 07/02 00 128 157 187 207 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm