Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 -35 38 3 -
10/02 kl 01 26 37 63 -
10/02 kl 02 79 39 118 -
10/02 kl 03 112 40 152 -
10/02 kl 04 118 42 160 -
10/02 kl 05 95 45 140 -
10/02 kl 06 46 45 91 -
10/02 kl 07 -14 46 32 -
10/02 kl 08 -69 47 -22 -
10/02 kl 09 -106 49 -57 -
10/02 kl 10 -116 51 -65 -
10/02 kl 11 -93 52 -41 -
10/02 kl 12 -41 52 11 -
10/02 kl 13 23 52 75 -
10/02 kl 14 83 54 137 -
10/02 kl 15 125 55 180 -
10/02 kl 16 139 55 194 -
10/02 kl 17 122 56 178 -
10/02 kl 18 76 56 132 -
10/02 kl 19 12 58 70 -
10/02 kl 20 -53 59 6 -
10/02 kl 21 -105 60 -45 -
10/02 kl 22 -132 62 -70 -
10/02 kl 23 -125 64 -61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 158 194 207 189
Laveste vannstand -86 -87 -70 -79 -87
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm