Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -85 66 -19 -
11/02 kl 01 -24 67 43 -
11/02 kl 02 41 68 109 -
11/02 kl 03 94 69 163 -
11/02 kl 04 124 69 193 -
11/02 kl 05 123 68 191 -
11/02 kl 06 91 67 158 -
11/02 kl 07 35 67 102 -
11/02 kl 08 -28 67 39 -
11/02 kl 09 -82 67 -15 -
11/02 kl 10 -115 66 -49 -
11/02 kl 11 -117 65 -52 -
11/02 kl 12 -84 66 -18 -
11/02 kl 13 -25 65 40 -
11/02 kl 14 42 64 106 -
11/02 kl 15 100 63 163 -
11/02 kl 16 136 64 200 -
11/02 kl 17 143 64 207 -
11/02 kl 18 116 63 179 -
11/02 kl 19 62 62 124 -
11/02 kl 20 -6 63 57 -
11/02 kl 21 -72 64 -8 -
11/02 kl 22 -121 63 -58 -
11/02 kl 23 -141 62 -79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 158 194 207 189
Laveste vannstand -86 -87 -70 -79 -87
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm