Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 0% 0% 0% -8
11/02 kl 01 0% 0% 0% 53
11/02 kl 02 0% 0% 0% 119
11/02 kl 03 6% 0% 0% 174
11/02 kl 04 100% 92% 8% 205
11/02 kl 05 100% 92% 4% 202
11/02 kl 06 0% 0% 0% 169
11/02 kl 07 0% 0% 0% 115
11/02 kl 08 0% 0% 0% 52
11/02 kl 09 0% 0% 0% -1
11/02 kl 10 0% 0% 0% -36
11/02 kl 11 0% 0% 0% -38
11/02 kl 12 0% 0% 0% -4
11/02 kl 13 0% 0% 0% 55
11/02 kl 14 0% 0% 0% 118
11/02 kl 15 6% 0% 0% 175
11/02 kl 16 100% 100% 33% 212
11/02 kl 17 100% 100% 92% 220
11/02 kl 18 98% 4% 0% 192
11/02 kl 19 0% 0% 0% 135
11/02 kl 20 0% 0% 0% 67
11/02 kl 21 0% 0% 0% 1
11/02 kl 22 0% 0% 0% -50
11/02 kl 23 0% 0% 0% -71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 98% 100% 79%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 6% 92% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm