Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -125 60 -65 -
12/02 kl 01 -76 60 -16 -
12/02 kl 02 -11 59 48 -
12/02 kl 03 54 58 112 -
12/02 kl 04 104 57 161 -
12/02 kl 05 127 56 183 -
12/02 kl 06 119 56 175 -
12/02 kl 07 80 55 135 -
12/02 kl 08 22 54 76 -
12/02 kl 09 -40 53 13 -
12/02 kl 10 -90 52 -38 -
12/02 kl 11 -117 53 -64 -
12/02 kl 12 -110 53 -57 -
12/02 kl 13 -70 53 -17 -
12/02 kl 14 -8 52 44 -
12/02 kl 15 57 52 109 -
12/02 kl 16 110 51 161 -
12/02 kl 17 139 50 189 -
12/02 kl 18 138 48 186 -
12/02 kl 19 104 46 150 -
12/02 kl 20 46 46 92 -
12/02 kl 21 -21 43 22 -
12/02 kl 22 -84 43 -41 -
12/02 kl 23 -127 40 -87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 158 194 207 189
Laveste vannstand -86 -87 -70 -79 -87
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm