Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 242 11 253 254
08/02 kl 02 256 12 268 269
08/02 kl 03 248 14 262 262
08/02 kl 04 218 14 232 234
08/02 kl 05 174 16 190 193
08/02 kl 06 127 19 146 147
08/02 kl 07 90 18 108 109
08/02 kl 08 71 19 90 90
08/02 kl 09 77 18 95 93
08/02 kl 10 107 18 125 124
08/02 kl 11 155 18 173 171
08/02 kl 12 208 17 225 221
08/02 kl 13 251 16 267 265
08/02 kl 14 276 15 291 291
08/02 kl 15 276 16 292 -
08/02 kl 16 252 15 267 -
08/02 kl 17 207 14 221 -
08/02 kl 18 153 15 168 -
08/02 kl 19 104 17 121 -
08/02 kl 20 72 18 90 -
08/02 kl 21 63 16 79 -
08/02 kl 22 82 17 99 -
08/02 kl 23 124 18 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 323 359 372 354
Laveste vannstand 79 78 95 86 78
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm