Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 177 18 195 -
09/02 kl 01 227 18 245 -
09/02 kl 02 260 17 277 -
09/02 kl 03 272 17 289 -
09/02 kl 04 257 19 276 -
09/02 kl 05 218 16 234 -
09/02 kl 06 164 16 180 -
09/02 kl 07 112 15 127 -
09/02 kl 08 73 16 89 -
09/02 kl 09 58 20 78 -
09/02 kl 10 71 19 90 -
09/02 kl 11 112 21 133 -
09/02 kl 12 170 23 193 -
09/02 kl 13 228 25 253 -
09/02 kl 14 272 30 302 -
09/02 kl 15 293 30 323 -
09/02 kl 16 285 34 319 -
09/02 kl 17 250 36 286 -
09/02 kl 18 194 34 228 -
09/02 kl 19 133 36 169 -
09/02 kl 20 81 35 116 -
09/02 kl 21 50 39 89 -
09/02 kl 22 48 40 88 -
09/02 kl 23 77 38 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 323 359 372 354
Laveste vannstand 79 78 95 86 78
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm