Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 193 196 195 -
09/02 kl 01 242 245 245 -
09/02 kl 02 274 277 277 -
09/02 kl 03 287 291 289 -
09/02 kl 04 275 278 276 -
09/02 kl 05 234 237 234 -
09/02 kl 06 179 183 180 -
09/02 kl 07 126 131 127 -
09/02 kl 08 88 93 89 -
09/02 kl 09 77 82 78 -
09/02 kl 10 87 93 90 -
09/02 kl 11 132 138 133 -
09/02 kl 12 193 198 193 -
09/02 kl 13 252 257 253 -
09/02 kl 14 298 304 302 -
09/02 kl 15 318 323 323 -
09/02 kl 16 315 321 319 -
09/02 kl 17 284 289 286 -
09/02 kl 18 227 233 228 -
09/02 kl 19 166 173 169 -
09/02 kl 20 112 119 116 -
09/02 kl 21 85 92 89 -
09/02 kl 22 84 91 88 -
09/02 kl 23 111 120 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 323 375 385 365
Laveste vannstand 76 77 85 76 72
Avvik gult nivå -40 -12 40 50 30
Avvik orange nivå -56 -28 24 34 14
Avvik rødt nivå -71 -43 9 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm