Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 195 195 196
09/02 kl 01 - 245 244 246
09/02 kl 02 - 277 276 277
09/02 kl 03 - 289 289 290
09/02 kl 04 - 276 277 277
09/02 kl 05 - 234 235 236
09/02 kl 06 - 180 181 182
09/02 kl 07 - 127 128 129
09/02 kl 08 - 89 89 91
09/02 kl 09 - 78 78 78
09/02 kl 10 - 90 88 90
09/02 kl 11 - 133 132 134
09/02 kl 12 - 193 193 194
09/02 kl 13 - 253 252 254
09/02 kl 14 - 302 301 301
09/02 kl 15 - 323 320 322
09/02 kl 16 - 319 317 318
09/02 kl 17 - 286 285 285
09/02 kl 18 - 228 227 225
09/02 kl 19 - 169 167 165
09/02 kl 20 - 116 114 112
09/02 kl 21 - 89 87 83
09/02 kl 22 - 88 86 80
09/02 kl 23 - 115 112 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 292 323 359 372 354
Max. fra modell: 07/02 12 293 320 355 370 352
Max. fra modell: 07/02 00 293 322 352 372 145
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm