Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 16 19 18 -
09/02 kl 01 15 18 18 -
09/02 kl 02 14 17 17 -
09/02 kl 03 15 19 17 -
09/02 kl 04 18 21 19 -
09/02 kl 05 16 19 16 -
09/02 kl 06 15 19 16 -
09/02 kl 07 14 19 15 -
09/02 kl 08 15 20 16 -
09/02 kl 09 19 24 20 -
09/02 kl 10 16 22 19 -
09/02 kl 11 20 26 21 -
09/02 kl 12 23 28 23 -
09/02 kl 13 24 29 25 -
09/02 kl 14 26 32 30 -
09/02 kl 15 25 30 30 -
09/02 kl 16 30 36 34 -
09/02 kl 17 34 39 36 -
09/02 kl 18 33 39 34 -
09/02 kl 19 33 40 36 -
09/02 kl 20 31 38 35 -
09/02 kl 21 35 42 39 -
09/02 kl 22 36 43 40 -
09/02 kl 23 34 43 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 40 64 69 60
Laveste værets virkning 11 15 37 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm