Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 130 38 168 -
10/02 kl 01 191 37 228 -
10/02 kl 02 244 39 283 -
10/02 kl 03 277 40 317 -
10/02 kl 04 283 42 325 -
10/02 kl 05 260 45 305 -
10/02 kl 06 211 45 256 -
10/02 kl 07 151 46 197 -
10/02 kl 08 96 47 143 -
10/02 kl 09 59 49 108 -
10/02 kl 10 49 51 100 -
10/02 kl 11 72 52 124 -
10/02 kl 12 124 52 176 -
10/02 kl 13 188 52 240 -
10/02 kl 14 248 54 302 -
10/02 kl 15 290 55 345 -
10/02 kl 16 304 55 359 -
10/02 kl 17 287 56 343 -
10/02 kl 18 241 56 297 -
10/02 kl 19 177 58 235 -
10/02 kl 20 112 59 171 -
10/02 kl 21 60 60 120 -
10/02 kl 22 33 62 95 -
10/02 kl 23 40 64 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 323 359 372 354
Laveste vannstand 79 78 95 86 78
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm