Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 80 66 146 -
11/02 kl 01 141 67 208 -
11/02 kl 02 206 68 274 -
11/02 kl 03 259 69 328 -
11/02 kl 04 289 69 358 -
11/02 kl 05 288 68 356 -
11/02 kl 06 256 67 323 -
11/02 kl 07 200 67 267 -
11/02 kl 08 137 67 204 -
11/02 kl 09 83 67 150 -
11/02 kl 10 50 66 116 -
11/02 kl 11 48 65 113 -
11/02 kl 12 81 66 147 -
11/02 kl 13 140 65 205 -
11/02 kl 14 207 64 271 -
11/02 kl 15 265 63 328 -
11/02 kl 16 301 64 365 -
11/02 kl 17 308 64 372 -
11/02 kl 18 281 63 344 -
11/02 kl 19 227 62 289 -
11/02 kl 20 159 63 222 -
11/02 kl 21 93 64 157 -
11/02 kl 22 44 63 107 -
11/02 kl 23 24 62 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 323 359 372 354
Laveste vannstand 79 78 95 86 78
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm