Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 40 60 100 -
12/02 kl 01 89 60 149 -
12/02 kl 02 154 59 213 -
12/02 kl 03 219 58 277 -
12/02 kl 04 269 57 326 -
12/02 kl 05 292 56 348 -
12/02 kl 06 284 56 340 -
12/02 kl 07 245 55 300 -
12/02 kl 08 187 54 241 -
12/02 kl 09 125 53 178 -
12/02 kl 10 75 52 127 -
12/02 kl 11 48 53 101 -
12/02 kl 12 55 53 108 -
12/02 kl 13 95 53 148 -
12/02 kl 14 157 52 209 -
12/02 kl 15 222 52 274 -
12/02 kl 16 275 51 326 -
12/02 kl 17 304 50 354 -
12/02 kl 18 303 48 351 -
12/02 kl 19 269 46 315 -
12/02 kl 20 211 46 257 -
12/02 kl 21 144 43 187 -
12/02 kl 22 81 43 124 -
12/02 kl 23 38 40 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 323 359 372 354
Laveste vannstand 79 78 95 86 78
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm