Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 120 26 146 -
09/02 kl 01 114 24 138 -
09/02 kl 02 77 22 99 -
09/02 kl 03 21 24 45 -
09/02 kl 04 -37 23 -14 -
09/02 kl 05 -83 25 -58 -
09/02 kl 06 -110 23 -87 -
09/02 kl 07 -110 24 -86 -
09/02 kl 08 -81 26 -55 -
09/02 kl 09 -25 28 3 -
09/02 kl 10 42 33 75 -
09/02 kl 11 104 36 140 -
09/02 kl 12 144 39 183 -
09/02 kl 13 149 41 190 -
09/02 kl 14 118 42 160 -
09/02 kl 15 59 44 103 -
09/02 kl 16 -8 46 38 -
09/02 kl 17 -67 47 -20 -
09/02 kl 18 -110 49 -61 -
09/02 kl 19 -128 50 -78 -
09/02 kl 20 -115 49 -66 -
09/02 kl 21 -71 45 -26 -
09/02 kl 22 -6 46 40 -
09/02 kl 23 62 50 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 190 223 246 205
Laveste vannstand -93 -87 -77 -83 -109
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm