Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 28 53 81 -
12/02 kl 01 99 50 149 -
12/02 kl 02 143 48 191 -
12/02 kl 03 146 46 192 -
12/02 kl 04 107 43 150 -
12/02 kl 05 40 41 81 -
12/02 kl 06 -30 39 9 -
12/02 kl 07 -86 38 -48 -
12/02 kl 08 -119 36 -83 -
12/02 kl 09 -124 35 -89 -
12/02 kl 10 -97 36 -61 -
12/02 kl 11 -40 36 -4 -
12/02 kl 12 34 36 70 -
12/02 kl 13 107 36 143 -
12/02 kl 14 158 35 193 -
12/02 kl 15 171 34 205 -
12/02 kl 16 141 35 176 -
12/02 kl 17 75 36 111 -
12/02 kl 18 -2 36 34 -
12/02 kl 19 -70 35 -35 -
12/02 kl 20 -118 34 -84 -
12/02 kl 21 -142 33 -109 -
12/02 kl 22 -136 33 -103 -
12/02 kl 23 -97 33 -64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 190 223 246 205
Laveste vannstand -93 -87 -77 -83 -109
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm