Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 246 6 252 255
08/02 kl 02 202 8 210 210
08/02 kl 03 153 6 159 163
08/02 kl 04 110 5 115 125
08/02 kl 05 81 4 85 97
08/02 kl 06 75 5 80 87
08/02 kl 07 94 7 101 101
08/02 kl 08 137 5 142 142
08/02 kl 09 194 5 199 201
08/02 kl 10 251 5 256 262
08/02 kl 11 292 7 299 306
08/02 kl 12 306 10 316 321
08/02 kl 13 287 8 295 299
08/02 kl 14 243 9 252 251
08/02 kl 15 186 9 195 -
08/02 kl 16 131 11 142 -
08/02 kl 17 89 16 105 -
08/02 kl 18 66 17 83 -
08/02 kl 19 69 18 87 -
08/02 kl 20 101 16 117 -
08/02 kl 21 154 17 171 -
08/02 kl 22 215 22 237 -
08/02 kl 23 266 24 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 363 396 419 378
Laveste vannstand 80 86 96 90 64
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm