Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 293 26 319 -
09/02 kl 01 287 24 311 -
09/02 kl 02 250 22 272 -
09/02 kl 03 194 24 218 -
09/02 kl 04 136 23 159 -
09/02 kl 05 90 25 115 -
09/02 kl 06 63 23 86 -
09/02 kl 07 63 24 87 -
09/02 kl 08 92 26 118 -
09/02 kl 09 148 28 176 -
09/02 kl 10 215 33 248 -
09/02 kl 11 277 36 313 -
09/02 kl 12 317 39 356 -
09/02 kl 13 322 41 363 -
09/02 kl 14 291 42 333 -
09/02 kl 15 232 44 276 -
09/02 kl 16 165 46 211 -
09/02 kl 17 106 47 153 -
09/02 kl 18 63 49 112 -
09/02 kl 19 45 50 95 -
09/02 kl 20 58 49 107 -
09/02 kl 21 102 45 147 -
09/02 kl 22 167 46 213 -
09/02 kl 23 235 50 285 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 363 396 419 378
Laveste vannstand 80 86 96 90 64
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm