Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 314 320 319 -
09/02 kl 01 305 312 311 -
09/02 kl 02 271 278 272 -
09/02 kl 03 218 226 218 -
09/02 kl 04 158 165 159 -
09/02 kl 05 113 121 115 -
09/02 kl 06 86 96 86 -
09/02 kl 07 87 96 87 -
09/02 kl 08 115 125 118 -
09/02 kl 09 171 181 176 -
09/02 kl 10 243 255 248 -
09/02 kl 11 310 322 313 -
09/02 kl 12 352 364 356 -
09/02 kl 13 358 369 363 -
09/02 kl 14 328 341 333 -
09/02 kl 15 275 289 276 -
09/02 kl 16 209 223 211 -
09/02 kl 17 146 160 153 -
09/02 kl 18 102 114 112 -
09/02 kl 19 88 99 95 -
09/02 kl 20 105 117 107 -
09/02 kl 21 146 158 147 -
09/02 kl 22 205 220 213 -
09/02 kl 23 273 291 285 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 369 415 435 396
Laveste vannstand 80 86 86 83 59
Avvik gult nivå -60 -10 36 56 17
Avvik orange nivå -81 -31 15 35 -4
Avvik rødt nivå -100 -50 -4 16 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm