Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 319 316 319
09/02 kl 01 - 311 309 313
09/02 kl 02 - 272 272 274
09/02 kl 03 - 218 216 218
09/02 kl 04 - 159 156 159
09/02 kl 05 - 115 112 115
09/02 kl 06 - 86 84 87
09/02 kl 07 - 87 84 87
09/02 kl 08 - 118 114 116
09/02 kl 09 - 176 172 173
09/02 kl 10 - 248 244 244
09/02 kl 11 - 313 308 309
09/02 kl 12 - 356 352 352
09/02 kl 13 - 363 360 359
09/02 kl 14 - 333 329 327
09/02 kl 15 - 276 272 270
09/02 kl 16 - 211 207 205
09/02 kl 17 - 153 150 145
09/02 kl 18 - 112 109 103
09/02 kl 19 - 95 92 84
09/02 kl 20 - 107 104 97
09/02 kl 21 - 147 145 139
09/02 kl 22 - 213 210 204
09/02 kl 23 - 285 281 275

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 316 363 396 419 378
Max. fra modell: 07/02 12 314 360 395 422 368
Max. fra modell: 07/02 00 314 359 405 424 333
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm