Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 21 27 26 -
09/02 kl 01 18 25 24 -
09/02 kl 02 21 28 22 -
09/02 kl 03 24 32 24 -
09/02 kl 04 22 29 23 -
09/02 kl 05 23 31 25 -
09/02 kl 06 23 33 23 -
09/02 kl 07 24 33 24 -
09/02 kl 08 23 33 26 -
09/02 kl 09 23 33 28 -
09/02 kl 10 28 40 33 -
09/02 kl 11 33 45 36 -
09/02 kl 12 35 47 39 -
09/02 kl 13 36 47 41 -
09/02 kl 14 37 50 42 -
09/02 kl 15 43 57 44 -
09/02 kl 16 44 58 46 -
09/02 kl 17 40 54 47 -
09/02 kl 18 39 51 49 -
09/02 kl 19 43 54 50 -
09/02 kl 20 47 59 49 -
09/02 kl 21 44 56 45 -
09/02 kl 22 38 53 46 -
09/02 kl 23 38 56 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 50 65 76 53
Laveste værets virkning 4 22 45 55 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm