Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 289 50 339 -
10/02 kl 01 311 48 359 -
10/02 kl 02 294 45 339 -
10/02 kl 03 245 47 292 -
10/02 kl 04 179 50 229 -
10/02 kl 05 117 51 168 -
10/02 kl 06 72 52 124 -
10/02 kl 07 50 53 103 -
10/02 kl 08 58 54 112 -
10/02 kl 09 99 55 154 -
10/02 kl 10 165 56 221 -
10/02 kl 11 240 57 297 -
10/02 kl 12 303 58 361 -
10/02 kl 13 337 59 396 -
10/02 kl 14 330 61 391 -
10/02 kl 15 284 61 345 -
10/02 kl 16 215 60 275 -
10/02 kl 17 142 59 201 -
10/02 kl 18 81 59 140 -
10/02 kl 19 42 62 104 -
10/02 kl 20 32 64 96 -
10/02 kl 21 55 65 120 -
10/02 kl 22 110 62 172 -
10/02 kl 23 183 62 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 363 396 419 378
Laveste vannstand 80 86 96 90 64
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm