Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 255 66 321 -
11/02 kl 01 306 69 375 -
11/02 kl 02 320 70 390 -
11/02 kl 03 292 66 358 -
11/02 kl 04 231 66 297 -
11/02 kl 05 161 69 230 -
11/02 kl 06 99 72 171 -
11/02 kl 07 59 72 131 -
11/02 kl 08 45 71 116 -
11/02 kl 09 63 72 135 -
11/02 kl 10 114 74 188 -
11/02 kl 11 187 76 263 -
11/02 kl 12 263 74 337 -
11/02 kl 13 322 73 395 -
11/02 kl 14 346 73 419 -
11/02 kl 15 327 74 401 -
11/02 kl 16 269 72 341 -
11/02 kl 17 193 69 262 -
11/02 kl 18 119 67 186 -
11/02 kl 19 63 67 130 -
11/02 kl 20 31 64 95 -
11/02 kl 21 29 61 90 -
11/02 kl 22 62 58 120 -
11/02 kl 23 124 55 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 363 396 419 378
Laveste vannstand 80 86 96 90 64
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm