Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 201 53 254 -
12/02 kl 01 272 50 322 -
12/02 kl 02 316 48 364 -
12/02 kl 03 319 46 365 -
12/02 kl 04 280 43 323 -
12/02 kl 05 213 41 254 -
12/02 kl 06 143 39 182 -
12/02 kl 07 87 38 125 -
12/02 kl 08 54 36 90 -
12/02 kl 09 49 35 84 -
12/02 kl 10 76 36 112 -
12/02 kl 11 133 36 169 -
12/02 kl 12 207 36 243 -
12/02 kl 13 280 36 316 -
12/02 kl 14 331 35 366 -
12/02 kl 15 344 34 378 -
12/02 kl 16 314 35 349 -
12/02 kl 17 248 36 284 -
12/02 kl 18 171 36 207 -
12/02 kl 19 103 35 138 -
12/02 kl 20 55 34 89 -
12/02 kl 21 31 33 64 -
12/02 kl 22 37 33 70 -
12/02 kl 23 76 33 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 363 396 419 378
Laveste vannstand 80 86 96 90 64
Avvik gult nivå -63 -16 17 40 -1
Avvik orange nivå -84 -37 -4 19 -22
Avvik rødt nivå -103 -56 -23 0 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm