Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 249 269 254 -
12/02 kl 01 315 336 322 -
12/02 kl 02 357 379 364 -
12/02 kl 03 360 382 365 -
12/02 kl 04 318 340 323 -
12/02 kl 05 249 270 254 -
12/02 kl 06 176 199 182 -
12/02 kl 07 119 143 125 -
12/02 kl 08 84 108 90 -
12/02 kl 09 78 103 84 -
12/02 kl 10 104 128 112 -
12/02 kl 11 162 185 169 -
12/02 kl 12 235 260 243 -
12/02 kl 13 308 334 316 -
12/02 kl 14 358 385 366 -
12/02 kl 15 371 396 378 -
12/02 kl 16 342 365 349 -
12/02 kl 17 277 302 284 -
12/02 kl 18 200 226 207 -
12/02 kl 19 130 155 138 -
12/02 kl 20 82 108 89 -
12/02 kl 21 59 85 64 -
12/02 kl 22 62 93 70 -
12/02 kl 23 101 130 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 369 415 435 396
Laveste vannstand 80 86 86 83 59
Avvik gult nivå -60 -10 36 56 17
Avvik orange nivå -81 -31 15 35 -4
Avvik rødt nivå -100 -50 -4 16 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm