Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 254 258 266
12/02 kl 01 - 322 326 333
12/02 kl 02 - 364 368 -
12/02 kl 03 - 365 368 -
12/02 kl 04 - 323 326 -
12/02 kl 05 - 254 257 -
12/02 kl 06 - 182 186 -
12/02 kl 07 - 125 128 -
12/02 kl 08 - 90 92 -
12/02 kl 09 - 84 85 -
12/02 kl 10 - 112 112 -
12/02 kl 11 - 169 170 -
12/02 kl 12 - 243 244 -
12/02 kl 13 - 316 315 -
12/02 kl 14 - 366 - -
12/02 kl 15 - 378 - -
12/02 kl 16 - 349 - -
12/02 kl 17 - 284 - -
12/02 kl 18 - 207 - -
12/02 kl 19 - 138 - -
12/02 kl 20 - 89 - -
12/02 kl 21 - 64 - -
12/02 kl 22 - 70 - -
12/02 kl 23 - 109 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 316 363 396 419 378
Max. fra modell: 07/02 12 314 360 395 422 368
Max. fra modell: 07/02 00 314 359 405 424 333
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm