Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 48 68 53 -
12/02 kl 01 43 64 50 -
12/02 kl 02 41 63 48 -
12/02 kl 03 41 63 46 -
12/02 kl 04 38 60 43 -
12/02 kl 05 36 57 41 -
12/02 kl 06 33 56 39 -
12/02 kl 07 32 56 38 -
12/02 kl 08 30 54 36 -
12/02 kl 09 29 54 35 -
12/02 kl 10 28 52 36 -
12/02 kl 11 29 52 36 -
12/02 kl 12 28 53 36 -
12/02 kl 13 28 54 36 -
12/02 kl 14 27 54 35 -
12/02 kl 15 27 52 34 -
12/02 kl 16 28 51 35 -
12/02 kl 17 29 54 36 -
12/02 kl 18 29 55 36 -
12/02 kl 19 27 52 35 -
12/02 kl 20 27 53 34 -
12/02 kl 21 28 54 33 -
12/02 kl 22 25 56 33 -
12/02 kl 23 25 54 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 50 65 76 53
Laveste værets virkning 4 22 45 55 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm