Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 15 9 24 31
08/02 kl 02 -22 8 -14 -6
08/02 kl 03 -52 11 -41 -34
08/02 kl 04 -68 10 -58 -49
08/02 kl 05 -65 12 -53 -47
08/02 kl 06 -44 13 -31 -27
08/02 kl 07 -9 16 7 11
08/02 kl 08 33 17 50 56
08/02 kl 09 69 17 86 94
08/02 kl 10 90 18 108 114
08/02 kl 11 89 19 108 113
08/02 kl 12 68 19 87 90
08/02 kl 13 32 19 51 54
08/02 kl 14 -10 21 11 12
08/02 kl 15 -51 23 -28 -
08/02 kl 16 -78 23 -55 -
08/02 kl 17 -85 23 -62 -
08/02 kl 18 -71 22 -49 -
08/02 kl 19 -40 20 -20 -
08/02 kl 20 4 23 27 -
08/02 kl 21 48 23 71 -
08/02 kl 22 79 26 105 -
08/02 kl 23 89 26 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 162 171 193 162
Laveste vannstand -62 -40 -54 -53 -72
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm