Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 77 27 104 -
09/02 kl 01 47 30 77 -
09/02 kl 02 7 29 36 -
09/02 kl 03 -35 35 0 -
09/02 kl 04 -67 36 -31 -
09/02 kl 05 -79 39 -40 -
09/02 kl 06 -70 37 -33 -
09/02 kl 07 -41 40 -1 -
09/02 kl 08 2 45 47 -
09/02 kl 09 50 46 96 -
09/02 kl 10 89 48 137 -
09/02 kl 11 105 52 157 -
09/02 kl 12 96 57 153 -
09/02 kl 13 67 58 125 -
09/02 kl 14 23 60 83 -
09/02 kl 15 -27 66 39 -
09/02 kl 16 -70 70 0 -
09/02 kl 17 -95 68 -27 -
09/02 kl 18 -97 68 -29 -
09/02 kl 19 -76 70 -6 -
09/02 kl 20 -36 70 34 -
09/02 kl 21 15 68 83 -
09/02 kl 22 63 68 131 -
09/02 kl 23 93 69 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 162 171 193 162
Laveste vannstand -62 -40 -54 -53 -72
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm