Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 97 66 163 -
10/02 kl 01 78 65 143 -
10/02 kl 02 41 65 106 -
10/02 kl 03 -6 64 58 -
10/02 kl 04 -51 62 11 -
10/02 kl 05 -80 64 -16 -
10/02 kl 06 -86 63 -23 -
10/02 kl 07 -69 62 -7 -
10/02 kl 08 -33 58 25 -
10/02 kl 09 18 58 76 -
10/02 kl 10 70 58 128 -
10/02 kl 11 106 54 160 -
10/02 kl 12 116 55 171 -
10/02 kl 13 98 51 149 -
10/02 kl 14 61 51 112 -
10/02 kl 15 10 48 58 -
10/02 kl 16 -44 49 5 -
10/02 kl 17 -87 53 -34 -
10/02 kl 18 -107 53 -54 -
10/02 kl 19 -102 54 -48 -
10/02 kl 20 -74 56 -18 -
10/02 kl 21 -28 61 33 -
10/02 kl 22 29 64 93 -
10/02 kl 23 77 65 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 162 171 193 162
Laveste vannstand -62 -40 -54 -53 -72
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm