Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 100% 15% 2% 180
10/02 kl 01 6% 0% 0% 162
10/02 kl 02 0% 0% 0% 128
10/02 kl 03 0% 0% 0% 80
10/02 kl 04 0% 0% 0% 30
10/02 kl 05 0% 0% 0% 6
10/02 kl 06 0% 0% 0% -3
10/02 kl 07 0% 0% 0% 16
10/02 kl 08 0% 0% 0% 46
10/02 kl 09 0% 0% 0% 96
10/02 kl 10 0% 0% 0% 145
10/02 kl 11 90% 27% 0% 177
10/02 kl 12 100% 69% 21% 186
10/02 kl 13 54% 6% 0% 170
10/02 kl 14 0% 0% 0% 132
10/02 kl 15 0% 0% 0% 81
10/02 kl 16 0% 0% 0% 29
10/02 kl 17 0% 0% 0% -13
10/02 kl 18 0% 0% 0% -31
10/02 kl 19 0% 0% 0% -26
10/02 kl 20 0% 0% 0% 4
10/02 kl 21 0% 0% 0% 51
10/02 kl 22 0% 0% 0% 111
10/02 kl 23 19% 0% 0% 160

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 6% 69% 100% 13%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 21% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm