Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 102 69 171 -
11/02 kl 01 98 70 168 -
11/02 kl 02 72 73 145 -
11/02 kl 03 30 75 105 -
11/02 kl 04 -21 77 56 -
11/02 kl 05 -64 77 13 -
11/02 kl 06 -88 78 -10 -
11/02 kl 07 -87 80 -7 -
11/02 kl 08 -64 80 16 -
11/02 kl 09 -21 78 57 -
11/02 kl 10 35 77 112 -
11/02 kl 11 87 77 164 -
11/02 kl 12 117 76 193 -
11/02 kl 13 119 72 191 -
11/02 kl 14 94 71 165 -
11/02 kl 15 50 69 119 -
11/02 kl 16 -5 66 61 -
11/02 kl 17 -59 64 5 -
11/02 kl 18 -97 60 -37 -
11/02 kl 19 -111 58 -53 -
11/02 kl 20 -100 53 -47 -
11/02 kl 21 -67 52 -15 -
11/02 kl 22 -15 51 36 -
11/02 kl 23 42 48 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 162 171 193 162
Laveste vannstand -62 -40 -54 -53 -72
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm