Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 100% 96% 12% 187
11/02 kl 01 100% 81% 6% 187
11/02 kl 02 13% 0% 0% 165
11/02 kl 03 0% 0% 0% 124
11/02 kl 04 0% 0% 0% 76
11/02 kl 05 0% 0% 0% 31
11/02 kl 06 0% 0% 0% 8
11/02 kl 07 0% 0% 0% 10
11/02 kl 08 0% 0% 0% 31
11/02 kl 09 0% 0% 0% 73
11/02 kl 10 0% 0% 0% 126
11/02 kl 11 100% 17% 0% 176
11/02 kl 12 100% 100% 100% 203
11/02 kl 13 100% 100% 100% 200
11/02 kl 14 100% 29% 0% 173
11/02 kl 15 0% 0% 0% 129
11/02 kl 16 0% 0% 0% 71
11/02 kl 17 0% 0% 0% 17
11/02 kl 18 0% 0% 0% -22
11/02 kl 19 0% 0% 0% -37
11/02 kl 20 0% 0% 0% -26
11/02 kl 21 0% 0% 0% 4
11/02 kl 22 0% 0% 0% 55
11/02 kl 23 0% 0% 0% 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 6% 69% 100% 13%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 21% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm