Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 86 48 134 -
12/02 kl 01 103 46 149 -
12/02 kl 02 92 47 139 -
12/02 kl 03 61 45 106 -
12/02 kl 04 15 43 58 -
12/02 kl 05 -35 45 10 -
12/02 kl 06 -73 43 -30 -
12/02 kl 07 -90 44 -46 -
12/02 kl 08 -83 44 -39 -
12/02 kl 09 -54 45 -9 -
12/02 kl 10 -7 45 38 -
12/02 kl 11 50 43 93 -
12/02 kl 12 97 44 141 -
12/02 kl 13 120 42 162 -
12/02 kl 14 114 41 155 -
12/02 kl 15 85 42 127 -
12/02 kl 16 38 40 78 -
12/02 kl 17 -18 39 21 -
12/02 kl 18 -68 38 -30 -
12/02 kl 19 -99 36 -63 -
12/02 kl 20 -107 35 -72 -
12/02 kl 21 -92 32 -60 -
12/02 kl 22 -55 31 -24 -
12/02 kl 23 -2 31 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 162 171 193 162
Laveste vannstand -62 -40 -54 -53 -72
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm