Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 124 153 134 -
12/02 kl 01 138 169 149 -
12/02 kl 02 126 160 139 -
12/02 kl 03 96 128 106 -
12/02 kl 04 49 80 58 -
12/02 kl 05 0 29 10 -
12/02 kl 06 -39 -10 -30 -
12/02 kl 07 -56 -27 -46 -
12/02 kl 08 -50 -20 -39 -
12/02 kl 09 -20 9 -9 -
12/02 kl 10 26 52 38 -
12/02 kl 11 84 109 93 -
12/02 kl 12 131 154 141 -
12/02 kl 13 152 176 162 -
12/02 kl 14 146 169 155 -
12/02 kl 15 117 140 127 -
12/02 kl 16 69 91 78 -
12/02 kl 17 11 32 21 -
12/02 kl 18 -38 -17 -30 -
12/02 kl 19 -73 -51 -63 -
12/02 kl 20 -80 -60 -72 -
12/02 kl 21 -67 -48 -60 -
12/02 kl 22 -31 -13 -24 -
12/02 kl 23 20 39 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 173 186 203 176
Laveste vannstand -64 -43 -60 -59 -80
Avvik gult nivå -32 21 34 51 24
Avvik orange nivå -47 6 19 36 9
Avvik rødt nivå -60 -7 6 23 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm