Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 145 9 154 161
08/02 kl 02 108 8 116 124
08/02 kl 03 78 11 89 96
08/02 kl 04 62 10 72 81
08/02 kl 05 65 12 77 83
08/02 kl 06 86 13 99 103
08/02 kl 07 121 16 137 141
08/02 kl 08 163 17 180 186
08/02 kl 09 199 17 216 224
08/02 kl 10 220 18 238 244
08/02 kl 11 219 19 238 243
08/02 kl 12 198 19 217 220
08/02 kl 13 162 19 181 184
08/02 kl 14 120 21 141 142
08/02 kl 15 79 23 102 -
08/02 kl 16 52 23 75 -
08/02 kl 17 45 23 68 -
08/02 kl 18 59 22 81 -
08/02 kl 19 90 20 110 -
08/02 kl 20 134 23 157 -
08/02 kl 21 178 23 201 -
08/02 kl 22 209 26 235 -
08/02 kl 23 219 26 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 292 301 323 292
Laveste vannstand 68 90 76 77 58
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm