Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 9 9 9 16
08/02 kl 02 6 8 8 16
08/02 kl 03 10 13 11 18
08/02 kl 04 10 12 10 19
08/02 kl 05 11 14 12 18
08/02 kl 06 12 15 13 17
08/02 kl 07 15 17 16 20
08/02 kl 08 17 19 17 23
08/02 kl 09 17 19 17 25
08/02 kl 10 19 21 18 24
08/02 kl 11 18 21 19 24
08/02 kl 12 18 21 19 22
08/02 kl 13 18 23 19 22
08/02 kl 14 20 23 21 22
08/02 kl 15 20 25 23 -
08/02 kl 16 19 24 23 -
08/02 kl 17 21 25 23 -
08/02 kl 18 21 26 22 -
08/02 kl 19 20 25 20 -
08/02 kl 20 23 28 23 -
08/02 kl 21 22 28 23 -
08/02 kl 22 25 32 26 -
08/02 kl 23 25 31 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 70 66 80 48
Laveste værets virkning 8 27 48 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm