Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 207 27 234 -
09/02 kl 01 177 30 207 -
09/02 kl 02 137 29 166 -
09/02 kl 03 95 35 130 -
09/02 kl 04 63 36 99 -
09/02 kl 05 51 39 90 -
09/02 kl 06 60 37 97 -
09/02 kl 07 89 40 129 -
09/02 kl 08 132 45 177 -
09/02 kl 09 180 46 226 -
09/02 kl 10 219 48 267 -
09/02 kl 11 235 52 287 -
09/02 kl 12 226 57 283 -
09/02 kl 13 197 58 255 -
09/02 kl 14 153 60 213 -
09/02 kl 15 103 66 169 -
09/02 kl 16 60 70 130 -
09/02 kl 17 35 68 103 -
09/02 kl 18 33 68 101 -
09/02 kl 19 54 70 124 -
09/02 kl 20 94 70 164 -
09/02 kl 21 145 68 213 -
09/02 kl 22 193 68 261 -
09/02 kl 23 223 69 292 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 292 301 323 292
Laveste vannstand 68 90 76 77 58
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm