Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 26 33 27 -
09/02 kl 01 28 35 30 -
09/02 kl 02 27 35 29 -
09/02 kl 03 32 39 35 -
09/02 kl 04 34 43 36 -
09/02 kl 05 36 44 39 -
09/02 kl 06 35 44 37 -
09/02 kl 07 38 46 40 -
09/02 kl 08 43 53 45 -
09/02 kl 09 44 56 46 -
09/02 kl 10 44 58 48 -
09/02 kl 11 48 65 52 -
09/02 kl 12 51 69 57 -
09/02 kl 13 53 71 58 -
09/02 kl 14 52 68 60 -
09/02 kl 15 56 72 66 -
09/02 kl 16 57 74 70 -
09/02 kl 17 61 77 68 -
09/02 kl 18 62 78 68 -
09/02 kl 19 62 79 70 -
09/02 kl 20 59 80 70 -
09/02 kl 21 61 80 68 -
09/02 kl 22 62 83 68 -
09/02 kl 23 59 80 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 70 66 80 48
Laveste værets virkning 8 27 48 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm