Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 227 66 293 -
10/02 kl 01 208 65 273 -
10/02 kl 02 171 65 236 -
10/02 kl 03 124 64 188 -
10/02 kl 04 79 62 141 -
10/02 kl 05 50 64 114 -
10/02 kl 06 44 63 107 -
10/02 kl 07 61 62 123 -
10/02 kl 08 97 58 155 -
10/02 kl 09 148 58 206 -
10/02 kl 10 200 58 258 -
10/02 kl 11 236 54 290 -
10/02 kl 12 246 55 301 -
10/02 kl 13 228 51 279 -
10/02 kl 14 191 51 242 -
10/02 kl 15 140 48 188 -
10/02 kl 16 86 49 135 -
10/02 kl 17 43 53 96 -
10/02 kl 18 23 53 76 -
10/02 kl 19 28 54 82 -
10/02 kl 20 56 56 112 -
10/02 kl 21 102 61 163 -
10/02 kl 22 159 64 223 -
10/02 kl 23 207 65 272 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 292 301 323 292
Laveste vannstand 68 90 76 77 58
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm