Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 286 310 293 -
10/02 kl 01 265 292 273 -
10/02 kl 02 232 258 236 -
10/02 kl 03 181 210 188 -
10/02 kl 04 132 160 141 -
10/02 kl 05 103 136 114 -
10/02 kl 06 95 127 107 -
10/02 kl 07 111 146 123 -
10/02 kl 08 141 176 155 -
10/02 kl 09 195 226 206 -
10/02 kl 10 246 275 258 -
10/02 kl 11 280 307 290 -
10/02 kl 12 291 316 301 -
10/02 kl 13 272 300 279 -
10/02 kl 14 235 262 242 -
10/02 kl 15 186 211 188 -
10/02 kl 16 132 159 135 -
10/02 kl 17 90 117 96 -
10/02 kl 18 70 99 76 -
10/02 kl 19 76 104 82 -
10/02 kl 20 107 134 112 -
10/02 kl 21 154 181 163 -
10/02 kl 22 215 241 223 -
10/02 kl 23 265 290 272 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 303 316 333 306
Laveste vannstand 66 87 70 71 50
Avvik gult nivå -32 21 34 51 24
Avvik orange nivå -47 6 19 36 9
Avvik rødt nivå -60 -7 6 23 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm