Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 100% 15% 2% 310
10/02 kl 01 6% 0% 0% 292
10/02 kl 02 0% 0% 0% 258
10/02 kl 03 0% 0% 0% 210
10/02 kl 04 0% 0% 0% 160
10/02 kl 05 0% 0% 0% 136
10/02 kl 06 0% 0% 0% 127
10/02 kl 07 0% 0% 0% 146
10/02 kl 08 0% 0% 0% 176
10/02 kl 09 0% 0% 0% 226
10/02 kl 10 0% 0% 0% 275
10/02 kl 11 90% 27% 0% 307
10/02 kl 12 100% 69% 21% 316
10/02 kl 13 54% 6% 0% 300
10/02 kl 14 0% 0% 0% 262
10/02 kl 15 0% 0% 0% 211
10/02 kl 16 0% 0% 0% 159
10/02 kl 17 0% 0% 0% 117
10/02 kl 18 0% 0% 0% 99
10/02 kl 19 0% 0% 0% 104
10/02 kl 20 0% 0% 0% 134
10/02 kl 21 0% 0% 0% 181
10/02 kl 22 0% 0% 0% 241
10/02 kl 23 19% 0% 0% 290

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 6% 69% 100% 13%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 21% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm