Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 293 293 290
10/02 kl 01 - 273 274 271
10/02 kl 02 - 236 235 234
10/02 kl 03 - 188 187 187
10/02 kl 04 - 141 140 141
10/02 kl 05 - 114 112 113
10/02 kl 06 - 107 108 107
10/02 kl 07 - 123 124 123
10/02 kl 08 - 155 160 158
10/02 kl 09 - 206 209 208
10/02 kl 10 - 258 262 261
10/02 kl 11 - 290 294 295
10/02 kl 12 - 301 304 307
10/02 kl 13 - 279 283 287
10/02 kl 14 - 242 247 251
10/02 kl 15 - 188 195 197
10/02 kl 16 - 135 141 145
10/02 kl 17 - 96 100 103
10/02 kl 18 - 76 79 84
10/02 kl 19 - 82 84 90
10/02 kl 20 - 112 114 120
10/02 kl 21 - 163 163 171
10/02 kl 22 - 223 222 229
10/02 kl 23 - 272 271 279

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 245 292 301 323 292
Max. fra modell: 07/02 12 242 290 304 318 290
Max. fra modell: 07/02 00 242 288 307 331 275
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm