Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 59 83 66 -
10/02 kl 01 57 84 65 -
10/02 kl 02 61 87 65 -
10/02 kl 03 57 86 64 -
10/02 kl 04 53 81 62 -
10/02 kl 05 53 86 64 -
10/02 kl 06 51 83 63 -
10/02 kl 07 50 85 62 -
10/02 kl 08 44 79 58 -
10/02 kl 09 47 78 58 -
10/02 kl 10 46 75 58 -
10/02 kl 11 44 71 54 -
10/02 kl 12 45 70 55 -
10/02 kl 13 44 72 51 -
10/02 kl 14 44 71 51 -
10/02 kl 15 46 71 48 -
10/02 kl 16 46 73 49 -
10/02 kl 17 47 74 53 -
10/02 kl 18 47 76 53 -
10/02 kl 19 48 76 54 -
10/02 kl 20 51 78 56 -
10/02 kl 21 52 79 61 -
10/02 kl 22 56 82 64 -
10/02 kl 23 58 83 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 70 66 80 48
Laveste værets virkning 8 27 48 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm