Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 232 69 301 -
11/02 kl 01 228 70 298 -
11/02 kl 02 202 73 275 -
11/02 kl 03 160 75 235 -
11/02 kl 04 109 77 186 -
11/02 kl 05 66 77 143 -
11/02 kl 06 42 78 120 -
11/02 kl 07 43 80 123 -
11/02 kl 08 66 80 146 -
11/02 kl 09 109 78 187 -
11/02 kl 10 165 77 242 -
11/02 kl 11 217 77 294 -
11/02 kl 12 247 76 323 -
11/02 kl 13 249 72 321 -
11/02 kl 14 224 71 295 -
11/02 kl 15 180 69 249 -
11/02 kl 16 125 66 191 -
11/02 kl 17 71 64 135 -
11/02 kl 18 33 60 93 -
11/02 kl 19 19 58 77 -
11/02 kl 20 30 53 83 -
11/02 kl 21 63 52 115 -
11/02 kl 22 115 51 166 -
11/02 kl 23 172 48 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 292 301 323 292
Laveste vannstand 68 90 76 77 58
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm