Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 293 317 301 -
11/02 kl 01 290 317 298 -
11/02 kl 02 267 295 275 -
11/02 kl 03 228 254 235 -
11/02 kl 04 179 206 186 -
11/02 kl 05 135 161 143 -
11/02 kl 06 112 138 120 -
11/02 kl 07 114 140 123 -
11/02 kl 08 137 161 146 -
11/02 kl 09 178 203 187 -
11/02 kl 10 233 256 242 -
11/02 kl 11 283 306 294 -
11/02 kl 12 312 333 323 -
11/02 kl 13 313 330 321 -
11/02 kl 14 288 303 295 -
11/02 kl 15 241 259 249 -
11/02 kl 16 184 201 191 -
11/02 kl 17 127 147 135 -
11/02 kl 18 86 108 93 -
11/02 kl 19 71 93 77 -
11/02 kl 20 79 104 83 -
11/02 kl 21 110 134 115 -
11/02 kl 22 159 185 166 -
11/02 kl 23 213 239 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 303 316 333 306
Laveste vannstand 66 87 70 71 50
Avvik gult nivå -32 21 34 51 24
Avvik orange nivå -47 6 19 36 9
Avvik rødt nivå -60 -7 6 23 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm