Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 301 300 308
11/02 kl 01 - 298 300 306
11/02 kl 02 - 275 275 283
11/02 kl 03 - 235 235 241
11/02 kl 04 - 186 183 194
11/02 kl 05 - 143 142 152
11/02 kl 06 - 120 118 128
11/02 kl 07 - 123 120 131
11/02 kl 08 - 146 143 154
11/02 kl 09 - 187 184 198
11/02 kl 10 - 242 240 251
11/02 kl 11 - 294 289 303
11/02 kl 12 - 323 318 331
11/02 kl 13 - 321 317 330
11/02 kl 14 - 295 291 304
11/02 kl 15 - 249 246 255
11/02 kl 16 - 191 188 197
11/02 kl 17 - 135 132 137
11/02 kl 18 - 93 90 95
11/02 kl 19 - 77 76 78
11/02 kl 20 - 83 83 85
11/02 kl 21 - 115 114 116
11/02 kl 22 - 166 166 165
11/02 kl 23 - 220 220 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 245 292 301 323 292
Max. fra modell: 07/02 12 242 290 304 318 290
Max. fra modell: 07/02 00 242 288 307 331 275
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm