Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 61 85 69 -
11/02 kl 01 62 89 70 -
11/02 kl 02 65 93 73 -
11/02 kl 03 68 94 75 -
11/02 kl 04 70 97 77 -
11/02 kl 05 69 95 77 -
11/02 kl 06 70 96 78 -
11/02 kl 07 71 97 80 -
11/02 kl 08 71 95 80 -
11/02 kl 09 69 94 78 -
11/02 kl 10 68 91 77 -
11/02 kl 11 66 89 77 -
11/02 kl 12 65 86 76 -
11/02 kl 13 64 81 72 -
11/02 kl 14 64 79 71 -
11/02 kl 15 61 79 69 -
11/02 kl 16 59 76 66 -
11/02 kl 17 56 76 64 -
11/02 kl 18 53 75 60 -
11/02 kl 19 52 74 58 -
11/02 kl 20 49 74 53 -
11/02 kl 21 47 71 52 -
11/02 kl 22 44 70 51 -
11/02 kl 23 41 67 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 70 66 80 48
Laveste værets virkning 8 27 48 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm