Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 216 48 264 -
12/02 kl 01 233 46 279 -
12/02 kl 02 222 47 269 -
12/02 kl 03 191 45 236 -
12/02 kl 04 145 43 188 -
12/02 kl 05 95 45 140 -
12/02 kl 06 57 43 100 -
12/02 kl 07 40 44 84 -
12/02 kl 08 47 44 91 -
12/02 kl 09 76 45 121 -
12/02 kl 10 123 45 168 -
12/02 kl 11 180 43 223 -
12/02 kl 12 227 44 271 -
12/02 kl 13 250 42 292 -
12/02 kl 14 244 41 285 -
12/02 kl 15 215 42 257 -
12/02 kl 16 168 40 208 -
12/02 kl 17 112 39 151 -
12/02 kl 18 62 38 100 -
12/02 kl 19 31 36 67 -
12/02 kl 20 23 35 58 -
12/02 kl 21 38 32 70 -
12/02 kl 22 75 31 106 -
12/02 kl 23 128 31 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 292 301 323 292
Laveste vannstand 68 90 76 77 58
Avvik gult nivå -37 10 19 41 10
Avvik orange nivå -52 -5 4 26 -5
Avvik rødt nivå -65 -18 -9 13 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm