Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 254 283 264 -
12/02 kl 01 268 299 279 -
12/02 kl 02 256 290 269 -
12/02 kl 03 226 258 236 -
12/02 kl 04 179 210 188 -
12/02 kl 05 130 159 140 -
12/02 kl 06 91 120 100 -
12/02 kl 07 74 103 84 -
12/02 kl 08 80 110 91 -
12/02 kl 09 110 139 121 -
12/02 kl 10 156 182 168 -
12/02 kl 11 214 239 223 -
12/02 kl 12 261 284 271 -
12/02 kl 13 282 306 292 -
12/02 kl 14 276 299 285 -
12/02 kl 15 247 270 257 -
12/02 kl 16 199 221 208 -
12/02 kl 17 141 162 151 -
12/02 kl 18 92 113 100 -
12/02 kl 19 57 79 67 -
12/02 kl 20 50 70 58 -
12/02 kl 21 63 82 70 -
12/02 kl 22 99 117 106 -
12/02 kl 23 150 169 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 303 316 333 306
Laveste vannstand 66 87 70 71 50
Avvik gult nivå -32 21 34 51 24
Avvik orange nivå -47 6 19 36 9
Avvik rødt nivå -60 -7 6 23 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm